PORADY PRAWNE

W naszej działalności wyróżniamy usługi prawne świadczone dla osób fizycznych oraz dla klientów instytucjonalnych, do których zaliczamy osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej itp.

Zarówno z jedną jak i z drugą grupą podmiotów współpraca odbywa się, w zależności od potrzeb klienta, w postaci stałej obsługi prawnej lub w postaci pomocy przy rozwiązaniu konkretnego zagadnienia prawnego.


W ramach oferowanych przez nas usług prawnych specjalizujemy się zwłaszcza w:

 • bieżącej i długofalowej obsłudze obrotu gospodarczego
 • konstruowaniu kontraktów gospodarczych oraz umów z zakresu prawa pracy
 • zakładaniu i przekształceniach przedsiębiorstw
 • prawie pracy
 • prawie własności intelektualnej
 • prawie gospodarczym i handlowym
 • planowaniu podatkowym
 • obsłudze przekształceń, tworzeniu i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych - spółek cywilnych i spółek prawa handlowego oraz innych form działalności prawem przewidzianych
 • przygotowywaniu opracowań zawierających analizę sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych
 • przygotowywaniu opracowań zawierających analizę prawną nieruchomości i majątku ruchomego
 • analizie i opiniowaniu umów
 • przygotowywaniu projektów umów
 • przygotowywaniu projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym
  z zakresu prawa pracy
 • obsłudze prawnej przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji
 • udziale w negocjacjach
 • poradach prawnych


 • W zakresie pośrednictwa w sprzedaży i zakupie spółek, firm wraz z opieką prawną i podatkową:

 • proponujemy pomoc w kojarzeniu zgłoszonych do nas firm bądź też wyszukiwania ich wraz z opieką prawną i podatkową dotyczącą całego tego procesu
 • przygotowywaniu projektów umów
 • zakresie pośrednictwa w sprzedaży i zakupie spółek, firm wraz z opieką prawną i podatkową


 • Modele współpracy - obsługa prawna

  W celu dostosowania usługi Kancelarii do potrzeb i specyfiki Klientów, obsługa prawna prowadzona jest na podstawie następujących modeli współpracy:

 • Model 1 - współpraca stała - polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii. Obsługa stała prowadzona za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość ustalana jest w zależności od rodzaju i ilości zagadnień zlecanych Kancelarii lub w ramach wykupionego abonamentu rocznego


 • Model 2 - współpraca doraźna - polegająca na indywidualnym zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie, udział w negocjacjach, itp.


 • Model 3 - zlecenia jednorazowe prowadzenia sprawy - polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym.