KSIĘGOWOŚĆ

Usługi księgowe - Warszawa, Centrum


Świadczymy pełen wachlarz usług księgowych – od ewidencji i rejestrów, przez deklaracje podatkowe, aż po kontakty z organami administracji i audytorami itp.

Sporządzamy informacje dla Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego, przygotowujemy różnego typu raporty (bilans, rachunek zysków i strat, okresowe raporty niestandardowe zgodne z indywidualnymi potrzebami klienta), a także aktualizujemy dane rejestrowe.


Świadczymy usługi księgowe, które obejmują w szczególności:

 • ewidencjonowanie źródłowych dokumentów księgowych
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych oraz naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie rejestru rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów, usług i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT zgodnie z przepisami prawa
 • sporządzanie obowiązkowych informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego
  i Narodowego Banku Polskiego
 • sporządzanie podstawowych raportów w języku polskim (bilans, rachunek zysków i strat)


 • Ponadto nasza kancelaria oferuje:

 • sporządzanie okresowych raportów niestandardowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta
 • kontakty z organami administracji i audytorami
 • aktualizację danych rejestrowych
 • współpracę w przygotowaniu zakładowego planu kont z opisem
 • współpracę w przygotowaniu wewnętrznych procedur księgowych
 • pomoc w przygotowaniu faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych