O FIRMIE

Firma Porada – Andrzej Szowa powstała w 1990 r.


Założycielem i właścicielem jest Andrzej Szowa – ekonomista z dyplomami studium podyplomowego w zakresie podatków (Szkoła Główna Handlowa) i studiów z zakresu audytu wewnętrznego (Polska Akademia Nauk i Międzynarodowe Centrum Kształcenia). Współorganizator I Zjazdu Doradców Podatkowych, na którym powołano Korporację Doradców Podatkowych.

Od pierwszego dnia istnienia Porada wypełnia istniejące na rynku luki. Oferujemy usługi rachunkowe, zapewniamy doradztwo na temat form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo podatkowe. Od początków nowoczesnej gospodarki rynkowej – aż do dzisiaj. Przypomnijmy sobie, jak Polska wyglądała w ubiegłym wieku:

17 grudnia 1989 r. Leszek Balcerowicz, ówczesny minister finansów, przedstawił w Sejmie opracowane przez grupy ekspertów projekty 10 ustaw umożliwiających przejście do gospodarki rynkowej. Mówił:

Trzeba skończyć z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Alternatywa, którą proponujemy, to życie udane zamiast udawanego.

W udanym życiu znajomość prawa jest niezbędna, dlatego na bieżąco uważnie je śledzimy – od pierwszej ustawy w powojennej Polsce dotyczącej swobody prowadzenia działalności gospodarczej po najnowsze nowelizacje.

Obecnie w Poradzie pracuje 6 osób, ekonomistów z dyplomami wyższych uczelni oraz studentów wydziałów rachunkowości lub prawa. Współpracujemy również z innymi kancelariami doradztwa podatkowego i biegłymi rewidentami.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie:

  • prawa
  • finansów
  • księgowości


  • Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie:

  • osób fizycznych
  • klientów instytucjonalnych