DORADZTWO PODATKOWE

Świadczymy szeroki wachlarz usług doradztwa podatkowego i księgowego, m.in. w zakresie VAT, CIT, PIT, akcyzy, podatku od nieruchomości, w tym podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Poza pomocą w rozwiązywaniu kwestii bieżących nasza kancelaria zapewnia także kompleksowe i specjalistyczne usługi doradcze o charakterze projektowym. Obejmują one produkty podatkowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.


Świadczymy usługi z zakresu:

  • analizy standingu podatkowego przedsiębiorstw w zakresie obszarów podatkowej ekspozycji i możliwości optymalizacji
  • planowanie podatkowe działalności inwestycyjnej i bieżącej
  • podatkowe wykorzystanie instrumentów finansowych
  • konsultacje, przygotowanie korespondencji i reprezentowanie podatników w trakcie kontroli, postępowań podatkowych i postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
    i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • pomoc w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego przez podmioty zagraniczne
  • pomoc w kontaktach z władzami podatkowymi w zakresie bieżącej działalności firm – pozyskiwanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa podatkowego


  • Wysoką jakość rozwiązania powierzonych spraw naszej kancelarii gwarantują kwalifikacje zespołu oraz założyciela firmy – Andrzeja Szowy, wpisanego na listę doradców podatkowych (nr 9510) i posiadającego świadectwo kwalifikacyjne (nr 3176/97) uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 81 ust. 3 pkt. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591).